Wakacje pod żaglami

Obozy młodzieżowe
Wakacje smyka
Z psem na wakacje
Taniec z żaglami
Obozy studenckie


Szkolenie na patent ISSA


CO TO JEST ISSA?
To Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich, zostało założone z inicjatywy kilkudziesięciu stowarzyszeń i szkół żeglarskich z Polski, Włoch, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Celem ISSA jest nadanie międzynarodowej rangi szkołom i organizacjom szkoleniowym działającym w zakresie żeglarstwa. ISSA jest organizacją działającą na zasadach "non-profit" a jej celem jest: promowanie i wspieranie wszystkich instytucji nauczających żeglowania, rozwój żeglarstwa jako sportu poprzez nauczanie na wszystkich poziomach i wszelkiego rodzaju sprzęcie pływającym. Cel ten jest realizowany we współpracy z Międzynarodową Federacją Żeglarską (ISAF). Wandrus jest członkiem ISSA, dzięki temu uczestnicy naszych imprez mogą otrzymać certyfikat ISSA lub zweryfikować posiadany patent PZŻ i otrzymać certyfikat bez kursu i egzaminu.

CERTYFIKAT ISSA Yacht Level-1
Jest to patent amatorski który uprawnia do pływania rekreacyjnego. To świadectwo poświadczające umiejętności żeglarskie. Program szkolenia i egzamin jest zbliżony do szkolenia na stopień sternika jachtowego PZŻ. Certyfikat uprawnia do prowadzenia jachtów o długości do 24 metrów i 12 osób załogi po wszystkich akwenach bez żadnych ograniczeń. Jachty na podstawie tego certyfikatu można czarterować w większości krajów w Europie oraz w wielu krajach na świecie (Belgii, Chorwacji, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Australii, USA). Patent ten jest przydatny przy zagranicznych czarterach, gdyż w wielu z wymienionych krajów polskie patenty żeglarskie są nieznane i nieuznawane.

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT ISSA?
1.
Przez weryfikację posiadanego patentu PZŻ, innych uprawnień, stażu morskiego lub kursu żeglowania morskiego
Osoby które mają patent sternika jachtowego lub wyższy, ewentualnie udokumentowany staż morski 400 godzin mogą uzyskać certyfikat ISSA bez kursu i egzaminu. Wymagania: a) wypełniony wniosek (formularz na stronie wandrus.com.pl/issa), b) kserokopię patentu żeglarskiego, lub udokumentowany staż morski, c) 1 zdjęcie - najlepiej kolorowe. Dokumenty można przysłać pocztą lub meilem. Opłata za weryfikację i certyfikat: 280 zł.

2. Egzamin na certyfikat ISSA
Osoby opływane, z dużym doświadczeniem żeglarskim mogą umówić się na jednodniowy egzamin w trakcie naszych egzaminów na patent sternika jachtowego w Gdańsku, ewentualnie w innym uzgodnionym terminie. Opłata za weryfikację i certyfikat: 350zł.

3. W trakcie kursów na patent sternika jachtowego
Wykaz kursów na stronie 38. Opłata za egzamin i certyfikat: 350 zł.

4. Na rejsie, w trakcie którego realizujemy program szkolenia na certyfikat ISSA
Te imprezy to między innymi: rejsy BAŁ i MOR, ZAT, ZAL, kursy na patent sternika STE. Opłata za egzamin i wystawienie certyfikatu wynosi 350 zł.